Ordräknaren/Vanliga stavfel/Californien eller Kalifornien?

Californien eller Kalifornien, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är Kalifornien, det är alltså felaktigt att skriva Californien.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet Kalifornien är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis Californien. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet Kalifornien när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "Kalifornien": Californien.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Trots detta fortsätter bränderna blossa upp och brandläget är det värsta genom tiderna i Californien.

I staden Hilo räddades fem turister från Californien, då huset de hyrt översvämmades under torsdagen.

År 1955 startade exporten även till Californien och år 2005 exporterades över 100 000 bilar till USA.

I Californien har den senaste tidens bränder aktualiserat klimatfrågan även bland trogna republikaner.

Ett nytt misslyckande i Nevada vore illavarslande för Biden inför primärvalen i Californien och Texas.