Ordräknaren/Vanliga stavfel/Permitering eller permittering?

Permitering eller permittering, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är permittering, det är alltså felaktigt att skriva permitering.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet permittering är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis permitering. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet permittering när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "permittering": permitering.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Frågorna surrar i luften bland lärarna i stadens skolor som riskerar permitering eller avsked: Vad har jag rätt att kräva?

Slaktarna i Kävlinge hade varslats om permitering tre dagar denna vecka och tre dagar nästa.

De anställda kommer under sin permitering att stå till företagets förfogande och uppbära full lön.