Ordräknaren/Vanliga stavfel/Rebbell eller rebell?

Rebbell eller rebell, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är rebell, det är alltså felaktigt att skriva rebbell.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet rebell är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis rebbell. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet rebell när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "rebell": rebbell.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I sin självbiografi skrev hon: "Nietzsche var inte en socialteoretiker, utan en poet, en rebbell och innovatör.

Hon började samtidigt alltmer känna sig fången i en "kvinnorbur" och kallade sig själv "en rebbell emot mitt kön".

Under 2005–2006 uppträdde hon i showen Ung rebbell, rockens kvinnor tillsammans med Karin Wistrand, Marika Lagercrantz samt Peter Jezewski med All male band.

Hon kom senare till en militär internatskola i Bostons karantänzon, där hon blev vän med Riley Abel, en rebbell som beskyddade henne från mobbare, vilket skildras i serietidningsserien The Last of Us: American Dreams.