Ordräknaren/Vanliga stavfel/Liberalistisk eller liberal?

Liberalistisk eller liberal, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är liberal, det är alltså felaktigt att skriva liberalistisk.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet liberal är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis liberalistisk. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet liberal när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "liberal": liberalistisk.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Kandidaten Joe Biden 2020 är mer liberalistisk än kandidaten Joe Biden var 2008, säger Daniel Cox, till SVT.

Även Polen har diskuterat frågan eftersom landets styrande parti tycker att konventionen är för liberalistisk.

Liberalerna vill blicka framåt och föra en liberalistisk politik tillsammans med de andra borglerliga partierna.

Vi menar att det som är bäst är att vi får igenom så mycket liberalistisk politik som möjligt inom borgligheten.

En president har genom sina nomineringar chans att påverka om domstolen får liberalistisk eller konservativ tyngd.