Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tertoriell eller territoriell?

Tertoriell eller territoriell, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är territoriell, det är alltså felaktigt att skriva tertoriell, terrtoriel eller teritoriell.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet territoriell är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tertoriell, terrtoriel eller teritoriell. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet territoriell när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "territoriell":

  • teritoriell
  • terrtoriel
  • tertoriell

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: territoriell
  • Felaktiga stavningar är: tertoriell, terrtoriel, teritoriell
  • Se exempel på territoriell i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Från den 1 januari 2018 slås de två departementen ihop med regionen till en ny sorts terrtoriel enhet.

En del av -tunanamnen har uppenbarligen använts som term för 'centralort för teritoriell administration'.

Sammantaget ledde de tyska offensiverna till en relativt stor tertoriell vinst, men av ganska litet värde.

Regionalpolitiken syftar till att stödja utsatta regioner och på så sätt upprätthålla ekonomiska, social och terrtoriel sammanhållning inom unionen.

Trots att all tertoriell mark i stort sätt befriats uppskattade FN i juli 2018 att IS medlemstal i de två länderna uppgick till mellan 20 000 och 30 000.