Ordräknaren/Vanliga stavfel/Skälv eller själv?

Skälv eller själv, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är själv utan k men med j, det är alltså felaktigt att skriva skälv med k istället för j.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet själv är ett ord som man ibland ser att någon stavar fel på, ofta i t.ex. kommentarsfält i olika internetfora såsom t.ex. Facebook eller Twitter. Det som då vanligtvis skrivs som är felaktigt är skälv med ett k istället för j:et. Orsaken till detta är troligen dialektalt/talspråkligt, då ordets första stavelse för vid uttal lätt kan missuppfattas och implicera att ordet skall stavas med k istället för j.

Emellanåt ser man även exempel på felstavade ord som på ett eller annat ord innehåller själv, exempel på detta är t.ex. den felaktiva stavningen skälvmord av ordet självmord.

Sammanfattning

Skriv en kommentar