Ordräknaren/Vanliga stavfel/Marsalk eller marskalk?

Marsalk eller marskalk, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är marskalk, det är alltså felaktigt att skriva marsalk.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet marskalk är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis marsalk. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet marskalk när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "marskalk": marsalk.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Arméchefen marsalk Deodoro da Fonseca konstituerade den federal republiken med sig själv som president.

Under ledning av marsalk Andres de Santa Cruz, invaderade Bolivia 1836 Peru för att återinsätta den avsatte presidenten, general Luis Orbegoso.

Armén under ledning av marsalk Deodoro da Fonseca genomförde den 15 november 1889 en militärkupp, avsatte kejsaren och utropade den Federala republiken Brasilien.

De stora utrensningarna av officerare i den Röda armén år 1937 kom att kräva marsalk Tuchatjevskijs liv, en av de viktigaste mellankrigstida teoretikerna inom stridsvagnskrigföring.