Ordräknaren/Vanliga stavfel/I sommras eller somras?

I sommras eller somras, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är i somras med ett m, det är alltså felaktigt att skriva sommras med två m.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet i somras är ett ord som man ibland stöter på som felstavat i form av att ett extra m har tillsats och bildat den felaktiga stavningen i sommras. Felstavningen hittas oftast i olika kommentarsfält på internet, men har inte lyckats bli en etablerad felstavning likt väll eller förens (som tyvärr är väldigt vanliga). Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga, då somras uttalas på ett sätt att det med viss välvilja kan misstolkas att ordet skall stavas med två m.

Sammanfattning

Skriv en kommentar