Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ambasadör eller ambassadör?

Ambasadör eller ambassadör, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ambassadör, det är alltså felaktigt att skriva ambasadör.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ambassadör är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ambasadör. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet ambassadör när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "ambassadör": ambasadör.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Enligt Spitzy bestämde hon vilka som skulle få avlägga besök hos maken i hans egenskap av ambasadör.

Då hade Italien förklarat krig mot Frankrike, och Frankrike svarade med att kalla hem sin ambasadör.

Kongo-Kinshasa slänger ut EU:s ambasadör Bart Ouvry som svar på EU:s förnyade sanktioner mot landet.

Som ambasadör är det inte särskilt klokt att agera i ett så viktigt ärende utan sina chefers vetskap.

Brittisk polis har varit i kontakt med Vietnams ambasadör för att försöka kunna identifiera kropparna.