Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kuvär eller kuvert?

Kuvär eller kuvert, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kuvert, det är alltså felaktigt att skriva kuvär.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kuvert är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kuvär. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kuvert när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kuvert": kuvär.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I ett av paketen, som skickades till CNN:s redaktion, fann man även ett kuvär som innehöll ett vitt pulver.

Två kuvär som misstänks innehålla det dödliga giftet ricin har inkommit till det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon.

Efter att ha sökt igenom området med hundar hittade polisen ett föremål som togs om hand i ett brunt kuvär, enligt SVT:s reporter på plats.

Enligt den federala polismyndigheten FBI skickades sprängladdningarna inlindade i bubbelplast i vanliga kuvär med förtryckta adressetiketter.

Det var i början av juli som ett kuvär postades med utskrifter av tre utredningar om ett familjehemsplacerat barn från stiftelsen Bergslagsgårdar till Örebro kommun.