Ordräknaren/Vanliga stavfel/Sjärt eller stjärt?

Sjärt eller stjärt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är stjärt, det är alltså felaktigt att skriva sjärt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet stjärt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis sjärt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet stjärt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "stjärt": sjärt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den har en proportionellt lång spatelformad sjärt, 10–11 cm lång, som kan bredas ut likt en solfjäder.

Som adult är vitbukig havsörn en distinkt fågelart med vitt huvud, bröst, undre vingtäckare och sjärt.

Den mörka har en ljust gråbeige finvattrad fjäderdräkt utan några mörka partier på vingar eller sjärt.

Den har varmt brun ovansida som är intrikat mönstrad i svart, brungult och vitt, och enfärgat brun sjärt.

Den är mycket ljus i alla fjäderdräkter, utan svarta inslag i vingar eller sjärt och den har ljusrosa ben.