Ordräknaren/Vanliga stavfel/Iaktagelse eller iakttagelse?

Iaktagelse eller iakttagelse, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är iakttagelse, det är alltså felaktigt att skriva iaktagelse.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet iakttagelse är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis iaktagelse. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet iakttagelse när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "iakttagelse": iaktagelse.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Denna iaktagelse tillsammans med våglängdens avhängighet av det optiska djupet tyder på att λ-ringen innehåller betydande mängder av mikrometerstort stoft.

En relevant iaktagelse i denna diskussion är att för att en observatör skall kunna existera för att observera finjustering måste universum kunna stöda intelligent liv.

Trots att arten anses lokalt utdöd i västra New York och Pennsylvania, har ett flertal bekräftade iaktagelse av rödlo (även döda exemplar) rapporterats i New Yorks sydliga och centrala delar under 2000-talet.