Ordräknaren/Vanliga stavfel/Jämnvikt eller jämvikt?

Jämnvikt eller jämvikt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är jämvikt, det är alltså felaktigt att skriva jämnvikt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet jämvikt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis jämnvikt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet jämvikt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "jämvikt": jämnvikt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Nollte huvudsatsen innebär att termisk jämnvikt, sett som en binär relation, är en transitiv relation.

En protostjärna bildas i globulens kärna när sammandragningen har nått kriteriet för hydrostatisk jämnvikt.

Den närliggande vetenskapen värmeöverföring behandlar i princip enbart system som inte är i termisk jämnvikt.

En stjärnas inre upprätthåller inte bara en hydrostatisk jämnvikt, utan även en energibalans av termisk jämnvikt.

En planet måste alltså ha tillräcklig massa för att övervinna stelkroppskrafterna och uppnå hydrostatisk jämnvikt.