Skrivmall för novell

Noveller är korta skönlitterära texter. Längden av en novell är ganska fri, en novell kan vara upp till hundra sidor lång men understiger sällan tre sidor. Noveller består oftast av en "huvudhandling" och har vanligtvis ett relativt högt tempo, jämfört med romaner som kan ha en ganska komplex handling och ett något lugnare tempo.

Saker att tänka på vid novellskrivning

Bestäm novellens huvudhandling

Det kan vara smart att tidigt bestämma vad novellen skall handla om, och försök hålla handlingen till ett huvudspår som sedan blir som en röd tråd som läsaren kan följa genom novellen. Försök att inte gå ut på några större sidospår från huvudhandlingen, less is more.

Hur skall novellen sluta?

Bestäm tidigt hur novellen skall sluta, bestäm även en tidpunkt i novellen där novellen har sitt maxima - det vill säga en punkt där huvudhandlingen når en kritisk punkt för att sedan börja skifta med inriktning mot novellens slut. Vilket är det avgörande ögonblicket som gör att just din novell slutar som den gör? Detta är novellens maxima.

Fundera på novellens titel

När du vet vad novellen har för huvudhandling och avgörande ögonblick samt hur den slutar är det dags börja fundera på en titel. Försök att komma på en titel som lockar läsaren till just din novell, utan att avslöja för mycket om novellen.

Personer och karaktärer i novellen

Vilka personer och karaktärer vill du skall finnas i din novell? Är de viktiga för handlingen? Det kan ofta vara klokt att tidigt i novellen introduera viktiga personer och karaktärer. Tänk på att det är viktigt att göra dem intressanta för att kunna fånga läsarens intresse och sympati.

Miljö och tidsepok

Fundera även på i vilken miljö novellen utspelar sig, inte bara miljö i form av vilket land och vilket slags landskap den utspelar sig - utan även vilken tidsepok den utspelar sig i. Men kom ihåg att det är viktigt att du själv känner dig hemma i att skriva om de miljöer du väljer, om inte kan det vara smart att läsa på lite om dem innan du börjar skriva.

Har novellen något budskap?

Det är vanligt att noveller har ett budskap som förmedlas till läsaren - men det är inte ett måste. Om du vill framföra ett budskap till läsaren är det bra om du funderar på vilket budskapet är innan du börjar skriva, samt hur du kan förmedla det på bästa sätt.

Skriv novellen! :-)

Om du har kommit så här långt i dina novell-funderingar finns det inte mycket mer att fundera på, börja skriv och ha roligt! Kom ihåg att arbeta med synonymer eftersom det är en relativt kort text som du skriver.