Ordräknaren/Vanliga stavfel/Allmännt eller allmänt?

Allmännt eller allmänt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är allmänt, det är alltså felaktigt att skriva allmännt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet allmänt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis allmännt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet allmänt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "allmänt": allmännt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

En allmännt vedertagen beteckning på detta nysvenska vokalfonem saknas i språkvetenskaplig litteratur.

Julian Assange hävdar själv att han agerat som journalist och att dokumenten var av allmännt intresse.

Septemberupproret, som det allmännt kallades, har i Katalonien fått namnet "Den ärorika revolutionen".

Men tanken på kontinentaldriften blev inte allmännt vedertagen som teori förrän i slutet av 1950-talet.

Dessa värden för den absoluta nollpunkten var emellertid inte allmännt accepterade under den här tiden.