Ordräknaren/Vanliga stavfel/Sammarbeta eller samarbeta?

Sammarbeta eller samarbeta, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är samarbeta, det är alltså felaktigt att skriva sammarbeta.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet samarbeta är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis sammarbeta. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet samarbeta när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "samarbeta": sammarbeta.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Kina har inga sådana lagar som kräver att man, som medborgare, måste sammarbeta med säkerhetstjänsten.

Det finns ingenting som formellt hindrar svenska universitet från att sammarbeta med motparter i Iran.

De ska även sammarbeta för att kunna åta sig att följa de mål som sattes upp i Parisavtalet från 2015.

V-ledaren Nooshi Dadgostar ställde Annie Lööf till svars för vad hon menar är en ovlija att sammarbeta.

Det är helt uteslutet för Amnesty International att sammarbeta med terrorgrupper, sade hon i domstolen.