Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kotym eller kutym?

Kotym eller kutym, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kutym med u, det är alltså felaktigt att skriva kotym med o.

Möjlig förklaring till felstavningen

Att ordet kutym skrivs på fel sätt med o istället för u som kotym är ett stavfel som man stöter på relativt ofta, framför allt i diverse kommentarsfält på internet.

En trolig orsak till stavfelet är att ordet kutym har ett något skiftande uttal beroende på vilken dialekt den som uttalar ordet har, och kan ibland låta som kotym för vissa dialekter. Stavfelet skulle därför kunna ha rent dialektala och talspråkliga orsaker.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I en framstående affärstidning stod det nämligen att det på Stockholmsbörsen är kotym att avgående VD belönas med ordförandeposten.

Är det kotym att ligga under nyårsafton?

När vi diskuterade gästlistan till vårt bröllop sade min mamma att det är kotym att bjuda sina faddrar.

Det brukar vara kotym att förloraren grattar motståndaren till vinsten.

Att en faktura kan bestridas inom 8 dagar efter utskriftsdatum, finns det lag på det eller är det bara kotym?