Ordräknaren / Utveckla skrivandet /Grammatiska metaforer

Grammatiska metaforer

Grammatiska metaforer är det då man uttrycker någonting på en grammatisk form som skiljer mot den vanliga grammatiska formen. Det är ett väldigt nyttigt verktyg att utnyttja för att få texter att läsaren skall känna sig mer "närmare" texten, att det är någonting som händer och som läsaren faktiskt också upplever. I viss mån kan man säga att man tillför en något komplexare struktur till sin text, och brukar innebära att meningarna blir något längre än vanligt.

Två typer av grammatiska metaforer

Generellt sett finns det två varianter av grammatiska metaforer, adjektivisering och nominalisering. Det man gör för att uttrycka en grammatisk metafor är att man ändrar vilken ordklass som används, alltså man skiftar mellan verb, substantiv och adjektiv. Här kan det vara klokt att erinra sig om den gamla ramsan för att komma ihåg vad de olika ordklasserna innebär.

Substantiv är namn på saker och ting, till exempel boll och ring. Verb är sådant man kan göra, som att hoppa, se och höra. Adjektiven sedan hurudana tingen är berättar, såsom röda, mjuka eller lätta.

Adjektivisering

Att uttrycka en grammatisk metafor genom adjektivisering innebär att man byter ut ett verb mot ett adjektiv, ett vanligt exempel på detta är den hoppande kängurun. Vi börjar med en mening med ett verb (hoppa):

  - Vi såg en känguru hoppa ...

Som sedan byts ut till ett adjektiv (hoppande):

  - Vi såg en hoppande känguru ...

Nominalisering

När man uttrycker en grammatisk metafor genom nominalisering handlar det om att istället byta ut ett verb mot ett substantiv, även här kan vi använda den hoppande kängurun som exempel. Vi utgår från samma mening som ovan med hoppa som vårt verb:

  - Vi såg en känguru hoppa ...

Verbet byts sedan ut för att skapa ett substantiv (känguruns hoppande)

  - Vi såg känguruns hoppande ...