Ordräknaren/Vanliga stavfel/Bakgrundsångare eller bakgrundssångare?

Bakgrundsångare eller bakgrundssångare, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är bakgrundssångare, det är alltså felaktigt att skriva bakgrundsångare.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet bakgrundssångare är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis bakgrundsångare. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet bakgrundssångare när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "bakgrundssångare": bakgrundsångare.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Sumner blev så småningom rekryterad som bakgrundsångare till Elvis Presley, en roll han hade mellan 1971 och 1977.

Två olika versioner spelades in, där den första var helt instrumentell och den andra innehöll sång av Cobain med Grohl som bakgrundsångare.

År 1990 fick hon ett kontrakt med Teaspoon Productions lett av Chris Stokes och Earl Harris, vilket i sin tur ledde till ett jobb som bakgrundsångare åt pojkbandet Immature.