Ordräknaren/Vanliga stavfel/Konkurent eller konkurrent?

Konkurent eller konkurrent, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är konkurrent, det är alltså felaktigt att skriva konkurent.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet konkurrent är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis konkurent. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet konkurrent när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "konkurrent": konkurent.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Geely är även den enskilt störste ägaren i tyska Daimler, en stor konkurent till båda Volvo-företagen.

Kedjan Seven eleven och dess konkurent Lawson Inc har nu annonserat varsitt liknande ställningstagande:.

I slutet av 1920-talet beträdde även en ny stor aktör och hård konkurent till SF den stockholmska biografscenen.

Hans närmaste konkurent, huvudmotståndaren Ebrahim Raisi, får stöd av 40 procent av väljarna, rapporterar Reuters.

Cessna 402 konstruerades som en konkurent till Beech Queen Air som dominerade marknaden för mindre trafikflygplan.