Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kriterie eller kriterium?

Kriterie eller kriterium, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kriterium, det är alltså felaktigt att skriva kriterie.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kriterium är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kriterie. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kriterium när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kriterium": kriterie.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det finns många sätt att klassificera fräsmaskiner, beroende på vilket kriterie som ska vara i fokus:.

Vissa forskare nämner införande av rigida rutiner (för sig själv eller andra) som ett kriterie för diagnos.

Förslaget från ICOMOS var att sätta upp det på listan utifrån kriterie I och II enligt följande motivering:.

Ett kriterie för att hamna på listan är nämligen att över 1,98 procent av invånarna är dömda för brott det senaste året.

Ett sådant kriterie är Ockhams rakkniv, det vill säga det kriteriet som säger att den enklaste förklaringen är den bästa.