Ordräknaren/Vanliga stavfel/Hårddra eller hårdra?

Hårddra eller hårdra, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är hårdra, det är alltså felaktigt att skriva hårddra.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet hårdra är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis hårddra. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet hårdra när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "hårdra": hårddra.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Sexton år när ambassaddramat ägde rum eller sexton och ett halvt om man nu skulle hårddra det hela på samma sätt som små barn brukade göra när dom angav sin ålder.

Om man nu får hårddra det något.

Vill man hårddra det så kan priset för att lämna ifrån sig kvittot vara att man avsäger sig rätten att reklamera en vara.

Men om man ska hårddra situationen har Annika i princip grävt sin egen grav.