Ordräknaren/Vanliga stavfel/Asbets eller asbest?

Asbets eller asbest, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är asbest, det är alltså felaktigt att skriva asbets.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet asbest är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis asbets. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet asbest när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "asbest": asbets.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det innehöll bland annat asbets, bly och zink, säger Britt Carlsson, chef vid tillsynsavdelningen på Miljöförvaltningen.

Hittills är det mest el-avfall, lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall samt byggmaterial med asbets som har rapporterats in.

Förutom spåren efter bomberna har arbetare stött på asbets, giftig blyfärg, hundratals förfallna eller skadade sniderier och krossat glas på klockans visare.