Ordräknaren/Vanliga stavfel/Existensiell eller existentiell?

Existensiell eller existentiell, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är existentiell, det är alltså felaktigt att skriva existensiell.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet existentiell är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis existensiell. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet existentiell när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "existentiell": existensiell.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Som ung är Södergran kritisk till den kristna religionen, och uttrycker redan som ung en existensiell ångest.

Professor Hans Joachim Schellnhuber, bland annat rådgivare åt påven och EU, menar att ”dagens situation är unik och utgör en existensiell risk”.