Ordräknaren/Vanliga stavfel/Upptäcksår eller upptäcktsår?

Upptäcksår eller upptäcktsår, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är upptäcktsår, det är alltså felaktigt att skriva upptäcksår.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet upptäcktsår är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis upptäcksår. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet upptäcktsår när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "upptäcktsår": upptäcksår.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

De betecknas med SN följt av upptäcksår och en eller två bokstäver som räknas upp löpande under året.