Ordräknaren/Vanliga stavfel/Posetiv eller positiv?

Posetiv eller positiv, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är positiv, det är alltså felaktigt att skriva posetiv.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet positiv är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis posetiv. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet positiv när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "positiv": posetiv.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Men efter skrällvinsten mot Italien i åttondelsfinalen är SVT Sports expert Elisabeth Egnell posetiv.

Sex av kommunerna har förutspåtts en posetiv befolkningsutveckling påföljande 25 år (2010 till 2035).

Jag ger den bilden jag själv har, att jag är väldigt posetiv till att vi är här och kan genomföra OS.

67 procent av de tillfrågade republikanska kvinnorna i åldrarna 18-34 hade en posetiv bild av Ivanka.

Oppositionen var mycket posetiv, men vi har ännu inte fått något svar från den belarusiska regeringen.