Ordräknaren/Vanliga stavfel/Pluss eller plus?

Pluss eller plus, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är plus, det är alltså felaktigt att skriva pluss.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet plus är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis pluss. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet plus när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "plus": pluss.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I bland annat Michigan ser man en risk för översvämningar när temperaturerna kryper upp mot pluss igen.

Alla härmande sidor kommer bara ha ett rent humoristiskt värde medan min bara har humorn som ett pluss.

Här valde man istället företagets namn “SVENSKA LIF” pluss två symboler för att komma upp i tolv tecken.

Det valet tog jag själv, men hon är en god landslagskompis, och det är ett stort pluss att ha henne där.

Stockholmsbörsen, liksom flera av de större Europabörserna vände ned från att tidigare ha legat på pluss.