Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ambasad eller ambassad?

Ambasad eller ambassad, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ambassad, det är alltså felaktigt att skriva ambasad.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ambassad är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ambasad. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet ambassad när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "ambassad": ambasad.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I det centralt belägna området finns bland annat Afghanistans försvarsdepartement och USA:s ambasad.

”Utrikesdepartementet har fattat beslut om att begränsa personalstyrkan på Sveriges ambasad i Kabul.

Hon säger nu att hon ”inte önskar någon hjälp från Rysslands ambasad i nuläget”, rapporterar Reuters.

De förväntar sig också att ta kontroll över Venezuelas ambasad i Washington under de kommande dagarna.

Omkring 1 200 människor i Köpenhamn i Danmark demonstrerade vid USA:s ambasad på söndagseftermiddagen.