Ordräknaren/Vanliga stavfel/Sdan eller sedan?

Sdan eller sedan, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är sedan, det är alltså felaktigt att skriva sdan.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet sedan är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis sdan. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet sedan när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "sedan": sdan.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Enligt riksadvokat Jan Reckendorff var det nästan 100 år sdan senast en förening förbjöds i Danmark.

Ta bort möjligheten för en avtalslös brexit, sdan kan vi prata om nyval, säger Corbyn till Sky news.

En tonårspojke misstänks för mordförsök sdan han försökt köra på två mc-poliser med sin epa-traktor.

Butler hade sdan tidigare blivit lovad en roll i den version som skulle använt riktiga skådespelare.

Den 93-årige George Bush var president 1989-1993 och lider sdan år tillbaka av sjukdomen Parkinsons.