Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kolaps eller kollaps?

Kolaps eller kollaps, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kollaps, det är alltså felaktigt att skriva kolaps.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kollaps är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kolaps. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kollaps när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kollaps": kolaps.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Lördagens premiärsändning i SVT präglades av Christian Eriksens kolaps i Danmarks match mot Finland.

Kardiologen Petter Ljungman ger råd om hur du undviker solsting, värmeslag och cirkulatorisk kolaps.

Även den bron har råkat ut för en allvarlig kolaps, dock orsakad av att ett fartyg kolliderat med bron.

Erövringen av aztekernas välde ledde till att den inhemska befolkningen drabbades av en demografisk kolaps.

Oppositionen pekar på landets ekonomiska kolaps, som lett till att miljoner människor saknar mat för dagen.