Ordräknaren/Vanliga stavfel/Dispans eller dispens?

Dispans eller dispens, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är dispens, det är alltså felaktigt att skriva dispans.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet dispens är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis dispans. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet dispens när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "dispens": dispans.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Eftersom det innebar att Henrik skulle gifta sig med sin brors änka, krävdes först dispans från påven.

Även för åren 2011 och 2012 fick Stockholm dispans för tippning av 800 000 m snö i stadens vattendrag.

Henrik fick denna dispans från påve Julius II, men tvekade och lät inte det nya äktenskapet äga rum under sin livstid.

Och allting hade ju blivit bättre för dem som söker dispans för sin nya kåk om kommunerna hanterat dem rätt från början.

Den gamle kejsaren Akihito, som fått dispans att abdikera av hälsoskäl, moderniserade rollen under sina 30 år på tronen.