Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kejsardömme eller kejsardöme?

Kejsardömme eller kejsardöme, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kejsardöme, det är alltså felaktigt att skriva kejsardömme.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kejsardöme är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kejsardömme. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kejsardöme när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kejsardöme": kejsardömme.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Från denna tidpunkt går Kina in i Qindynastin vilket blir starten för en mer än 2 000 år lång tid som kejsardömme.

Den Romerska republiken, som fanns innan Romarriket blev ett kejsardömme, använde bokstäverna SPQR som symbol och även en örn.

I freden i Nystad den 30 augusti 1721 slöt Sverige och Ryssland fred med varandra, och Peter I lät utropa Ryssland till ett kejsardömme med honom som dess förste kejsare.