Ordräknaren/Utveckla skrivandet/Personbeskrivningar

Skapa personbeskrivningar

Precis som miljöbeskrivningar är personbeskrivningar någonting som är oerhört viktigt för en berättelse. En läsare måste kunna lära känna karaktärerna för att kunna ryckas med i berättelsen. Det finns så klart många saker att tänka på när man skall skapa en personbeskrivning, men man brukar dela in personers egenskaper i tre grupper: inre, yttre och runt omkring

De tre personbeskrivningstyperna

Inre personbeskrivningar

Inre personbeskrivningar handlar om hur en person är, vad har hen för egenskaper och färdigheter? Vad vill personen och vilka åsikter har denne? Är hen duktig på någonting, eller rentav oduktig på någonting? Vad gör personen arg och glad? Är personen temperamentsfull eller lugn? Kanske hen är aggressiv?

Yttre personbeskrivningar

Yttre personbeskrivningar handlar om hur en persons yttre är, vilken kroppsform har personen? Hur gammal är hen? Vad har personen för färg på håret, huden och ögonen? Hur är personens hy, kanske raspig eller len? Är rösten gäll eller burdus? Har personen några särskilda kännetecken såsom t.ex. födelsemärken eller amputerade kroppsdelar?

Runt omkring-beskrivningar

Runt omkring-beskrivningar handlar om hur det ser ut rumt omkring personen, var bor hen? Har hen någon familj? Vänner? Arbetskamrater? Grannar? Hen kanske har husdjur? Var arbetar personen med? Kan personen tala rövarspråket?

Karaktären måste vara intressant

Men oavsett hur du går till väga med din personbeskrivning är det viktigt att komma ihåg att karaktären måste vara intressant för läsaren, det kan vara en fördel om det är lätt att leva sig in i hur det är att vara den person som porträtteras. Därför kan det vara viktigt att hen känns verklig.

Det viktigaste av allt

Sedan måste vi avsluta med att påminna om kanske det viktigaste av allt, glöm inte personens namn! :-)