Ordräknaren/Vanliga stavfel/Effeckt eller effekt?

Effeckt eller effekt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är effekt, det är alltså felaktigt att skriva effeckt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet effekt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis effeckt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet effekt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "effekt": effeckt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Jag inser vilken destruktiv effeckt den hade och jag tar fullt ansvar för det”, sa han i ett uttalande.

Det saknas kontrollerade studier som visar att psykodynamisk behandling har effeckt vid fobibehandling.

Tionde vokalen förminskas ofta till ett kännetecken på lantligt ursprung och används för komisk effeckt.

Ryktena om de järnhaltiga källorna i Ramlösa och deras botande effeckt hade funnits under en längre tid.

Det är ytterligare en tvär omsvängning och en effeckt av proteströrelsen Gula västarnas demonstrationer.