Ordräknaren/Vanliga stavfel/Oragnist eller organist?

Oragnist eller organist, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är organist, det är alltså felaktigt att skriva oragnist.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet organist är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis oragnist. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet organist när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "organist": oragnist.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Hieronymus (III) Praetorius född 22 november 1614 i Hamburg, död 25 november 1629 i Hamburg var en tysk kompositör och oragnist.

Det fanns dock ingenstans att bo för denna kombinerade klockare och oragnist, och därför gav Nils Arvidsson Hägerflycht bort en bit mark för klockaren.