Ordräknaren/Vanliga stavfel/Handbollspelare eller handbollsspelare?

Handbollspelare eller handbollsspelare, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är handbollsspelare, det är alltså felaktigt att skriva handbollspelare.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet handbollsspelare är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis handbollspelare. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet handbollsspelare när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "handbollsspelare": handbollspelare.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: handbollsspelare
  • Felaktiga stavningar är: handbollspelare