Ordräknaren/Vanliga stavfel/Andvändning eller användning?

Andvändning eller användning, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är användning, det är alltså felaktigt att skriva andvändning.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet användning är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis andvändning. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet användning när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "användning": andvändning.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Därför riskerar vaccinet att inte bli godkänt för andvändning på äldre av EU:s medicinska myndighet EMA.

Man får en mjuk och behaglig upplevelse vid andvändning av kläder som innehåller bomull och/eller silke.

Då utgrävningen skedde i sandsten var hästkraft inte till nytta och ånggrävmaskiner kom till andvändning.

Vid Konstindustriutställningen 1909 på Djurgården visades elektricitet och dess andvändning i stor skala.

Däremot har denna tunneldrivningsmetod kommit till andvändning vid byggandet av Saltsjötunneln 1986–1988.