Ordräknaren/Vanliga stavfel/Rabbat eller rabatt?

Rabbat eller rabatt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är rabatt, det är alltså felaktigt att skriva rabbat eller rabbatt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet rabatt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis rabbat eller rabbatt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet rabatt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "rabatt":

  • rabbatt
  • rabbat

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

För Sveriges del föreslås nu en årlig rabbat på 823 miljoner euro, jämfört 798 miljoner i det tidigare budet.

En matgäst med a-kupa får fem procent rabbat medan en kvinna med g-kupa får köpa sin mat med 65 procent rabbat.

Vid tiotiden på fredagen försvann de cannabisplantor som tidigare i veckan upptäckts i en kommunal rabbat i Malmö.

Sverige föreslås i kompromissförslaget få en årlig rabbatt på EU-avgiften på 798 miljoner euro, motsvarande 8,3 miljarder kronor.

Uppgörelsen innebär att Sverige får en rejält högre rabbat på EU-avgiften, på nästan 11 miljarder kronor om året 1 069 miljoner euro.