Ordräknaren/Vanliga stavfel/Simmning eller simning?

Simmning eller simning, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är simning, det är alltså felaktigt att skriva simmning.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet simning är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis simmning. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet simning när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "simning": simmning.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Jag ska tävla redan om tre veckor igen i tävlingen som ska vara som Champions League fast med simmning.

”Vi ska minnas Lord Ibelin Redmoore tillsammans, och vårt fokus kommer att vara löpning och simmning.” .

BRSM deltar också i utomhusaktiviteter och sportaktiviteter, som fotboll, löpning, simmning och ishockey.

”Dessutom har polsk simmning både i allmänheten och potentiella sponsorers ögon blottats som skrattretande.”.

2024 vankas nämligen Paralympics i Paris och enligt Rönnestrand är inte klivet från simmning till kanot så långt.