Ordräknaren/Vanliga stavfel/Satelit eller satellit?

Satelit eller satellit, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är satellit, det är alltså felaktigt att skriva satelit eller sattelit.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet satellit är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis satelit eller sattelit. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet satellit när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "satellit":

  • sattelit
  • satelit

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Kanalen bytte i juni 2009 namn till TV3cat och upphörde 1 maj 2012 med sina sändningar över sattelit.

Månen (latin: Luna, symbol: ☾) är jordens enda naturliga sattelit och den femte största månen i solsystemet.

Ubåten måste vara nära ytan och sticka upp en antenn för att ha kontakt med omvärlden via kortvåg eller sattelit.

Det finns inga uppgifter om att ubåten har skickat upp en nödboj till ytan som kan skicka nödsignal via satelit.

Nasa har skjutit upp en ny satelit som ska analysera förändringar i istäckenas tjocklek på såväl Grönland som Antarktis.