Ordräknaren/Vanliga stavfel/Konsoll eller konsol?

Konsoll eller konsol, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är konsol, det är alltså felaktigt att skriva konsoll.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet konsol är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis konsoll. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet konsol när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "konsol": konsoll.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Innan Mega Man hade Capcom primärt gjort arkadspel och deras utgivningar till konsoll hade mestadels varit portningar av dessa speltitlar.

Detta innebär att den elektriska motorn sitter i en konsoll på utsidan av fartyget, medan endast elproduktionsutrustningen finns inne i fartyget.

När Mariabergets bebyggelse på Södermalm renoverades på 1970- och 1980-talen valdes en nytillverkad fasadarmatur på konsoll med namnet ”Alter Markt” som påminner om den klassiska stallampan.