Ordräknaren/Vanliga stavfel/Bibliotikarie eller bibliotekarie?

Bibliotikarie eller bibliotekarie, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är bibliotekarie, det är alltså felaktigt att skriva bibliotikarie, biblotekarie eller biblotikarie.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet bibliotekarie är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis bibliotikarie, biblotekarie eller biblotikarie. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet bibliotekarie när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "bibliotekarie":

  • biblotikarie
  • biblotekarie
  • bibliotikarie

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: bibliotekarie
  • Felaktiga stavningar är: bibliotikarie, biblotekarie, biblotikarie

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

- Han är inte bibliotikarie, hävdade mannen.

Domitien Rolland, präst, biblotekarie vid katedralbiblioteket.

Han var bokälskare och bibliotikarie och det som gällde var »riktiga« böcker.

Eller också skulle hon kunna bli biblotikarie, eller hur? Hon älskar ju böcker.

Gick från biblioteket på Medborgarplatsen där en bibliotikarie hade hjälpt honom att skaffa fram en dagstidning.