Ordräknaren/Vanliga stavfel/Släktning eller släkting?

Släktning eller släkting, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är släkting, det är alltså felaktigt att skriva släktning.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet släkting är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis släktning. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet släkting när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "släkting": släktning.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

På färden vidare norrut passerade han Jönköping, där han besökte sin släktning prosten Carl Tiliander.

Samma år övertalade han en avlägsen släktning, Gertrud von Ribbentrop (1863–1943), att adoptera honom.

En släktning till honom miste livet i Syrien, vid en amerikansk drönarattack mot IS i staden al-Raqqa.

Utan tillstånd från en manlig släktning kan kvinnor varken studera, resa eller göra andra aktiviteter.

Ett femårigt barn ska ha skjutits fem gånger, men överlevde massakern, uppger en släktning till NBC News.