Ordräknaren/Vanliga stavfel/Konvalecens eller konvalescens?

Konvalecens eller konvalescens, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är konvalescens, det är alltså felaktigt att skriva konvalecens eller konvalesens.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet konvalescens är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis konvalecens eller konvalesens. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet konvalescens när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "konvalescens":

  • konvalesens
  • konvalecens

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: konvalescens
  • Felaktiga stavningar är: konvalecens, konvalesens
  • Se exempel på konvalescens i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Nu gäller det bara att Gustaf får operera sig och återhämta sig, han får säkert en ganska lång konvalecens.

Under sin konvalecens blev han avrådd av läkare att återvända till Indien, men lusten att missionera var för stark.

I februari 1923 kom Alma Braathen till Katti Anker Møller på Thorsø herrgård vid Fredrikstad för vila och konvalecens efter sin fallolycka.

Under en månadslång konvalesens efter en akut magsårsblödning 1968 skrev Pasolini utkasten till sex dramer: Orgia (Orgie), Porcile (Svinstian), Calderón, Affabulazione (Drömmer jag?