Ordräknaren/Vanliga stavfel/Överrens eller överens?

Överrens eller överens, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är överens, det är alltså felaktigt att skriva överrens.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet överens är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis överrens. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet överens när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "överens": överrens.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Efter valet i våras förhandlade partierna länge om en koalition, men utan att lyckas komma överrens. .

”Vi har kommit överrens om att inte påbörja nästa säsong tillsammans”, skriver klubben på sin hemsida.

Man kom överrens om att inte överlämna en endaste bit mark och hotade osmanerna med att förklara krig.

Ett enande i frågan förutsätter att EU kommer överrens om tidsfristen och vilkoren för en förlängning.

När det gäller konsonanter stämmer inte grafem och fonem överrens lika bra som när det gäller vokaler.