Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tollerans eller tolerans?

Tollerans eller tolerans, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tolerans med ett l, det är alltså felaktigt att skriva tollerans med två l.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tolerans är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tollerans med två l. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då ordet tolerans när det uttalas har en sådan betoning på l-et att det lätt kan misstolkas att det skall vara två l.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vår öppenhet och tollerans får inte innebära att vi undgår att skydda vårt arv.

Homosexualitet är inte olagligt i Turkiet, men tollerans mot hbtq-personer är någonting som är dålig i många delar av samhället.

Tollerans var nämligen inte deras starkaste gren.

Ironiskt nog har restaurangvärlden alltid utmärkt sig för sin tollerans.

Tesen går ut på att tollerans mot ringa brott leder till ökande, grövre kriminalitet.