Ordräknaren/Vanliga stavfel/Bygnad eller byggnad?

Bygnad eller byggnad, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är byggnad, det är alltså felaktigt att skriva bygnad.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet byggnad är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis bygnad. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet byggnad när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "byggnad": bygnad.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Carlsson hemställde år 1867 till Ståthållarämbetet och kung Karl XV att få uppföra en ny bygnad där.

Dagens bygnad fick sitt nuvarande utseende efter 1800-talets mitt genom flera om- och tillbyggnader.

Det brinner i en bygnad som är ett gammalt missionshus och i ett garage i Norsta utanför Hudiksvall.

Första enheten som kom fram fick inrikta sig på att förhindra spridning till en intilliggande bygnad.

Dessa anslöt sedan till ytterligare en bygnad, vilket medförde att det bildades en borggård i mitten.