Ordräknaren/Vanliga stavfel/Suflett eller sufflett?

Suflett eller sufflett, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är sufflett, det är alltså felaktigt att skriva suflett.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet sufflett är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis suflett. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet sufflett när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "sufflett": suflett.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det hade en sån där liten folkvagnsbubbla med suflett, säger Sven.

Nu är ju inte jag biltokig som dig, men det var en med suflett tror jag.

Bilen skulle vara en dröm för en raggare idag, en mörkgrön Buick med svart suflett, en riktig amerikanare.