Ordräknaren/Vanliga stavfel/Komun eller kommun?

Komun eller kommun, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kommun, det är alltså felaktigt att skriva komun.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kommun är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis komun. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kommun när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kommun": komun.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den man i 75-årsåldern som försvann från Vittinge i Heby komun i söndags är fortfarande inte hittad.

I dag är det ett lotteri vilken komun vi bor i om det finns pengar att ge till skolan, säger Sabuni.

Stor-Svarttjärnen är en sjö i Bergs komun i Jämtland och ingår i Indalsälvens huvudavrinningsområde.

Under eftermiddagen och kvällen rasar ett flertal bränder i Norrbotten, de flesta i Jokkmokks komun.

Varbergs komun får nu klartecken för det 12 meter höga utkikstornet på nya naturområdet Lassaberget.