Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ända eller enda?

Ända eller enda, hur stavas det?

När man menar någonting enstaka är den korrekta stavningen enda, det är alltså felaktigt att skriva ända (i sådana fall).

Möjlig förklaring till felstavningen

När man i skrift hänvisar till något enstaka av någonting, t.ex. "det enda du behöver göra är att .." är det relativt vanligt att folk istället för enda skriver ända, detta är så klart jättefel.

Om man inte talar om t.ex. en bakdel eller yttre del av någonting, då är det så klart korrekt att använda ordet ända (men inte okej att använda enda).

Sammanfattning

Skriv en kommentar